top of page

陳德明醫生

臨床腫瘤科

香港大學內外全科醫學士
英國皇家放射科學醫學院院士
香港放射科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(放射科)
香港中文大學流行病學與應用統計學文憑

廖少輝醫生

臨床腫瘤科

香港大學內外全科醫學士
英國皇家放射科學醫學院院士
香港放射科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(放射科)

bottom of page